ปัญหาการตั้งค่าของ AVR Studio ให้สามารถใช้กับกิจกรรมตัวอย่างในหนังสือคู่มือได้

ปัญหาการตั้งค่าของ AVR Studio ให้สามารถใช้กับกิจกรรมตัวอย่างในหนังสือคู่มือได้ PDF พิมพ์ อีเมล
การตั้งค่าในซอฟต์แวร์ AVR Studio ขั้นตอนการกำหนดคุณสมบัติของไมโครคอนโทรลเลอร์ เมื่อเลือกเมนู Project เลือก Configuration ปรากฎหน้าต่าง Project Option เลือกกำหนดค่าดังรูป
รูปการตั้งค่า Project จากหนังสือคู่มือเริ่มต้นใช้งาน IPST-MicroBOX หน้า 18 ให้แก้ค่าในช่อง Optimization เป็นเลข 00