ดาวน์โหลด/Download

 ซอฟต์แวร์/Software

arduino-blockซอฟต์แวร์ Arduino V1.0.5 สำหรับ IPST-MIcroBOX [SE] ที่บรรจุซอฟต์แวร์ IPST-SE Block เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมในแบบกราฟิก ด้วยการลากแล้ววางบล็อกคำสั่งและฟังก์ชั่นที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับชุดกล่องสมองกล IPST-MicroBOX [SE]

ซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นใหม่รองรับวินโดวส์ 7, 8 และ 8.1 โดยเฉพาะ

ซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นเดิม สำหรับ Windows XP


ซอร์สโค้ด/Source Code

[downloads query=”limit=10&category=4&orderby=hits&order=DESC&exclude=9″ format=”2″]


 คู่มือ/Manual

⇒ IPST-MicroBOX [SE] Lab manual in English 

IPST-MicroBOX [SE] Lab manual in English.

For all instructors and pupils who teach and learn about microcontroller with IPST-MicroBOX Secondary Education kit.

This manual support all IPST-MicroBOX [SE] kit both Standard 1 and 2.

 คู่มือเริ่มต้นใช้งานกล่องสมองกล IPST-MicroBOX SE 

 แนะนำการเริ่มต้นใช้งานซอฟต์แวร์ Wiring 

 เอกสารปรับปรุง IPST-MicroBOX ให้ใช้กับ Wiring 1.0 ได้ 

 โครงสร้างของโปรแกรมภาษา C/C# สำหรับชุดกล่องสมองกล IPST-MicroBOX SE 

 รายละเอียดเพิ่มเติมบอร์ด MicroBOX 

 หนังสือการสร้างและทดลองเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ IPST-BOT

ดาวน์โหลดหนังสือ IPST-MicroBOX[SE]

1. หนังสือ iBOT ปฏิบัติการหุ่นยนต์อัตโนมัติของชุดกล่องสมองกล IPST-MicroBOX [SE]
https://issuu.com/innovativeexperiment/docs/ibot_booklr

2. คู่มือการใช้งาน IPST-MicroBOX [SE] กับ Arduino IDE
https://issuu.com/innovativeexperiment/docs/ipstse-arduino

3. หนังสือความรู้เกี่ยวกับภาษา C/C++ ของ Arduino IDE สำหรับ IPST-MicroBOX [SE]
https://issuu.com/innovativeexperiment/docs/ipstse_progref

วิธีดาวน์โหลด

เมื่อคลิกไปตามลิงก์ จะปรากฏหน้าของหนังสือขึ้นมา ให้คลิกที่ Share จะมีปุ่ม Download เพิ่มมาด้านล่าง เมื่อคลิกดาวน์โหลดระบบจะบังคับให้ลงทะเบียน ทำได้โดยลงทะเบียนจากบัญชี Facebook , Google+ , LinkedIn หรือ Create account เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่