ซอฟต์แวร์ AVROSP II สำหรับเครื่องโปรแกรม PX-400 (พอร์ตอนุกรม COM)

Thursday 31 July 2008 Posted by

การใช้งานกับเครื่องโปรแกรม PX-400 บนพอร์ตอนุกรม COM นอกจากการใช้ AVRPROG บน AVRStudio แล้ว ยังสามารถใช้ซอฟต์แวร์ทางเลือกอีกตัวหนึ่ง คือ AVROSP II ได้อีกด้วย ซึ่งจะสามารถโปรแกรมเบอร์ของ AVR ได้หลายหลายกว่า AVRPROG

ถ้าบอร์ด IPST MicroBOX มีบอร์ดเชื่อมต่อพอร์ตอนุกรม (ZX-Serial232, ZX-U2S) หรือบอร์ดแสดงผล LCD ที่มีส่วนเชื่อมต่อ RS-232 (บอร์ดบน ของ MicroBOX) ยังสามารถทำงานในโหมด Bootloader ได้ด้วย ซึ่งเมื่อโปรแกรมตัว bootloader เข้าไปแล้ว จะใช้พอร์ตอนุกรมในการดาวน์โหลดได้อีกช่องทางหนึ่ง ทำให้ไม่ต้องใช้เครื่องโปรแกรมอีกต่อไป และมีความปลอดภัยต่อการแก้ไข Fuse โดยไม่ตั้งใจได้

AVROSP II 5.47 ดาวน์โหลดได้ที่นี่ http://www.esnips.com/web/AtmelAVR

หลังจากดาวน์โหลด และแตกไฟล์ในฮาร์ดดิสก์แล้ว ให้ทำการเรียกโปรแกรม AvrOspII.exe

ให้ทำการตั้งค่าในหน้าแท็บ Configure เพื่อตั้งหมายเลขพอร์ตที่ต่ออยู่ และ Baud เป็น 115200

กำหนดชนิดของรูปแบบเป็น AVR911

จากนั้นกลับมาที่แท็บแรก Program ต่ออุปกรณ์บนบอร์ดให้พร้อม จ่ายไฟให้เรียบร้อย กดปุ่ม Auto Detect จะต้องแสดงเบอร์ชิพได้ถูกต้อง แต่ถ้าไม่ได้ ให้ทำการตรวจสอบใหม่อีกครั้ง