แผงวงจรหลัก IPST-SE ของชุดกล่องสมองกล IPST-MicroBOX(SE)

ipst-seอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการเรียนรู้กล่องสมองกลคือชุดกล่องสมองกล IPST-MicroBOX(SE) ที่มีแผงวงจรหลักชื่อ IPST-SE มีหน้าตาแสดงดังรูปพร้อมคำอธิบายของส่วนประกอบต่างๆ แผงวงจร IPST-SE เป็นแผงวงจรขนาดเล็กที่มีไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ ATmega644P เป็นหัวใจหลักในการควบคุมการทำงาน โดยตัวควบคุมหลักหรือไมโครคอนโทรลเลอร์จะได้รับการโปรแกรมผ่านทางพอร์ต USB ด้วยซอฟต์แวร์ Wiring IDE 1.0

บนแผงวงจรควบคุมนี้ มีจุดต่อเพื่อรับสัญญาณจากตัวตรวจจับภายนอกทั้งแบบอะนาลอกและดิจิตอลเพื่อช่วยให้แผงวงจรสามารถรับข้อมูลจากสิ่งแวดล้อม เช่น แสง, อุณหภูมิ , ระยะห่างจากวัตถุของตัวตรวจจับ เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีจุดต่อเพื่อส่งสัญญาณออกไปควบคุมอุปกรณ์ภายนอกอาทิ ไดโอดเปล่งแสง ลำโพง มอเตอร์ไฟตรง และเซอร์โวมอเตอร์

ด้านการแสดงผล แผงวงจร IPST-SE มี จอแสดงผลแบบกราฟิ ก LCD สี ขนาด 1.8 นิ้วในตัว มีความละเอียด 128 x 160 จุด แสดงตัวอักษรได้สูงสุด 21 ตัวอักษร 16 บรรทัด แสดงภาพกราฟิกสีได้(ไม่รองรับภาพถ่ายที่มีความละเอียดสูง) และเลือกทิศทางในการแสดงผลได้

IPST-SE001

ตารางชุดสินค้าและราคา IPST-MicroBOX SE (1564)
ใบสั่งซื้อ IPST-MicroBOX (SE) (1513)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสั่งซื้อสำหรับราชการ (869)

© 2020 IPST-MicroBOX | Design Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress