ชุดอุปกรณ์เสริมหุ่นยนต์สำหรับ IPST-MicroBox (SE) รุ่นมาตรฐาน๑

ชุดอุปกรณ์เสริมที่จะช่วยแปลงร่างให้ชุด IPST-MicroBOX (SE) ของคุณกลายเป็นหุ่นยนต์อัตโนมัติได้

ชุดอุปกรณ์ในชุดประกอบด้วย

 • แผ่นฐานวงกลม (มีล้อ 1 แผ่น และไม่มีล้อ 1 แผ่น) 1 ชุด
 • ชุดเฟืองขับมอเตอร์ BO2 48:1 จำนวน 2 ตัว
 • เสารองโลหะ 50 มม.                 4 ตัว
 • สกรูมือหมุน 3×6 มม.                4 ตัว
 • ชิ้นต่อพลาสติก  บรรจุ 30 ชิ้น     1 ชุด
 • ชุดสกรูและนอต                        1 ชุด
 • แท่งต่อพลาสติก 3รู/5รู/12รู       1 ชุด
 • ชุดเสารองพลาสติก                   1 ชุด
 • ล้อสำหรับชุดเฟืองขับมอเตอร์ 2 อัน
 • ยางสำหรับล้อกลม                   2 เส้น
 • กะบะถ่าน AA แบบ 6 ก้อน         1 อัน
 • แผงวงจร ZX-03                      2 ตัว
 • แผงวงจรตัวต้านทานปรับค่าได้แบบตัวตั้ง    1 ตัว
 • แผงวงจรตัวต้านทานปรับค่าได้แบบตัวนอน 1 ตัว
 • สายต่อเซนเซอร์ (JST-3AA-8) 1 ชุด
 • ไขควงปากแบนขนาดเล็ก         1 ด้าม
 • แผ่นฐานแบบกริดขนาด 80 x 80 และ 80 x 60 1 คู่
 • ไขควงปากแฉก                       1 ด้าม
 • Plastic Nut Driver                 1 ด้าม

 

รหัสสินค้า 8002038

ราคาชุดละ 1,177 บาท 

ราคาสำหรับ 10-49 ชุด 1,070 บาท/ชุด

ราคาสำหรับ 50-99 ชุด 963 บาท/ชุด

ราคาสำหรับ 100 ชุดขึ้นไป 856 บาท/ชุด

สั่งซื้อแบบออนไลน์ผ่านเว็บ inex.co.th


1. กรณีสั่งซื้อตามขั้นตอนราชการ
1.1 หากทางโรงเรียนต้องการใบเสนอราคาเพื่อตั้งเรื่อง สามารถติดต่อโดยที่ sale@inex.co.th หรือโทรศัพท์มาที่ 0-2747-7001-4 หรือส่งโทรสารมาที่ 0-2747-7005
1.2 หากไม่ต้องการใบเสนอราคา ทางโรงเรียนสามารถดาวน์โหลดใบราคาเพื่อจัดทำใบสั่งซื้อได้ที่ www.ipst-microbox.com
1.3 การสั่งซื้อที่เป็นการตั้งเบิกราชการทาง INEX มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องขอให้ทางโรงเรียนทำใบสั่งซื้อหรือบันทึกข้อความที่ออกโดยฝ่ายพัสดุของโรงเรียน ซึ่งในขั้นตอนนี้ ทาง INEX ทราบดีว่า อาจเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยาก และอาจทำให้่ทางครูผู้สอนต้องมีภาระเพิ่มในการดำเนินการ แต่ต้องขอเรียนว่า สิ่งนี้และขั้นตอนนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากต้องมีหลักฐานที่ออกโดยพัสดุของโรงเรียนจึงจะทำให้การตั้งเบิกค่าอุปกรณ์เป็นไปได้อย่างเรียบร้อย
1.4 กรุณาส่งใบสั่งซื้อมาทางอีเมล์ sale@inex.co.th หรือทางโทรสาร 0-2747-7005 หรือส่งทางไปรษณีย์ สำหรับโรงเรียนในกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่จำเป็นต้องมีการไปรับและเซ็นต์ใบสั่งซื้อ ทาง INEX ยินดีให้ความร่วมมือตามที่โรงเรียนกำหนด หากเป็นต่างจังหวัด ต้องขอความกรุณาทางโรงเรียนส่งมาทางอีเมล์/โทรสารหรือส่งไปรษณีย์ตามที่แจ้งไว้ข้างต้น
2. กรณีสั่งซื้อจำนวนมาก มีมูลค่ามากกว่า 1 แสนบาท
กรณีนี้ด้วยระเบียบทางโรงเรียนอาจต้องมีการประกวดราคา ซึ่งทางบริษัทฯ ยินดีให้ความร่วมมือ ขอให้ทางโรงเรียนกรุณาติดต่อโดยตรงเพื่อดำเนินการเป็นรายๆ ไป ซึ่งต้องขอเรียนว่า มีขั้นตอนพอสมควร และใช้เวลา

ทาง INEX มีความตั้งใจอย่างเต็มที่ในการให้บริการและอำนวยความสะดวกในด้านการจำหน่ายและจัดส่งอย่างไม่รอรี หากแต่ด้วยขั้นตอนที่ทางราชการกำหนด จึงจำเป็นต้องดำเนินการตามกรอบอย่างเคร่งครัด

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถโพสต์ข้อความที่ www.facebook.com/ipst.microbox หรือส่งข้อความหรืออีเมล์มายัง tech@inex.co.th หรือโทรศัพท์ 0-2747-7001-4


ตารางชุดสินค้าและราคา IPST-MicroBOX SE (1564)
ใบสั่งซื้อ IPST-MicroBOX (SE) (1513)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสั่งซื้อสำหรับราชการ (869)
สั่งซื้อแบบออนไลน์ผ่านเว็บ inex.co.th

© 2020 IPST-MicroBOX | Design Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress