IPST-MicroBOX (SE) ชุดมาตรฐาน ๑

background-ipstse-flat001

IPST-MicroBOX Secondary Education หรือ IPST-MicroBOX (SE) ในชุดมีอุปกรณ์ที่เพียงพอสำหรับการเรียนรู้ในเบื้องต้นต่อยอดไปทำโครงงานอย่างง่ายและขั้นกลางได้ทั้งยังมีชิ้นส่วนที่นำไปสร้างเป็นหุ่นยนต์อัตโนมัติขนาดเล็กได้ด้วย ภายใต้งบประมาณรวมที่ถูกลง ทางด้านซอฟต์แวร์เลือกใช้ซอฟต์แวร์ WiringIDE (www.wiring.org.co) อันเป็นซอฟต์แวร์ สำหรับพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา C/C++ ที่ใช้งานได้กับระบบปฏิบัติการวินโดวส์ , ลีนุกซ์ และ MAC OS ทั้งยังเป็นซอฟต์แวร์แบบโอเพ่นซอร์ส ใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่จำกัดระยะเวลาใช้งาน รวมถึงมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพสูง

โดยอุปกรณ์ในชุดประกอบด้วย

 • แผงวงจรควบุคม MicroBox SE
 • แผงวงจร LED 8 ดวง (ZX-LED8)
 • แผงวงจร LED (ZX-LED)
 • แผงวงจรสวิตซ์ (ZX-SWITCH01)
 • แผงวงจรตรวจจับแสง (ZX-LDR)
 • ไอซีวัดอุณหภูมิ MCP9701 พร้อมสายต่อ
 • แผงวงจรลำโพง (ZX-SPEAKER)
 • สาย MiniB-USB
 • อะแดปเตอร์ 9V
 • กล่องบรรจุ
 • คู่มือเริ่มต้นใช้งานกล่องสมองกล IPST MicroBox SE
 • คู่มือโครงสร้างของโปรแกรมภาษา C/C++ สำหรับชุดกล่องสมองกล IPST-MicroBox SE

ราคาชุดละ 2,889 บาท

ราคาสำหรับ 10-49 ชุด 2,675 บาท/ชุด

ราคาสำหรับ 50-99 ชุด 2,461 บาท/ชุด

ราคาสำหรับ 100 ชุดขึ้นไป 2,140 บาท/ชุด

สั่งซื้อแบบออนไลน์ผ่านเว็บ inex.co.th


 ดาวน์โหลดหนังสือ IPST-MicroBOX[SE]

1. หนังสือ iBOT ปฏิบัติการหุ่นยนต์อัตโนมัติของชุดกล่องสมองกล IPST-MicroBOX [SE]
https://issuu.com/innovativeexperiment/docs/ibot_booklr

2. คู่มือการใช้งาน IPST-MicroBOX [SE] กับ Arduino IDE
https://issuu.com/innovativeexperiment/docs/ipstse-arduino

3. หนังสือความรู้เกี่ยวกับภาษา C/C++ ของ Arduino IDE สำหรับ IPST-MicroBOX [SE]
https://issuu.com/innovativeexperiment/docs/ipstse_progref

วิธีดาวน์โหลด

เมื่อคลิกไปตามลิงก์ จะปรากฏหน้าของหนังสือขึ้นมา ให้คลิกที่ Share จะมีปุ่ม Download เพิ่มมาด้านล่าง เมื่อคลิกดาวน์โหลดระบบจะบังคับให้ลงทะเบียน ทำได้โดยลงทะเบียนจากบัญชี Facebook , Google+ , LinkedIn หรือ Create account เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่


1. กรณีสั่งซื้อตามขั้นตอนราชการ
1.1 หากทางโรงเรียนต้องการใบเสนอราคาเพื่อตั้งเรื่อง สามารถติดต่อโดยที่ sale@inex.co.th หรือโทรศัพท์มาที่ 0-2747-7001-4 หรือส่งโทรสารมาที่ 0-2747-7005
1.2 หากไม่ต้องการใบเสนอราคา ทางโรงเรียนสามารถดาวน์โหลดใบราคาเพื่อจัดทำใบสั่งซื้อได้ที่ www.ipst-microbox.com
1.3 การสั่งซื้อที่เป็นการตั้งเบิกราชการทาง INEX มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องขอให้ทางโรงเรียนทำใบสั่งซื้อหรือบันทึกข้อความที่ออกโดยฝ่ายพัสดุของโรงเรียน ซึ่งในขั้นตอนนี้ ทาง INEX ทราบดีว่า อาจเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยาก และอาจทำให้่ทางครูผู้สอนต้องมีภาระเพิ่มในการดำเนินการ แต่ต้องขอเรียนว่า สิ่งนี้และขั้นตอนนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากต้องมีหลักฐานที่ออกโดยพัสดุของโรงเรียนจึงจะทำให้การตั้งเบิกค่าอุปกรณ์เป็นไปได้อย่างเรียบร้อย
1.4 กรุณาส่งใบสั่งซื้อมาทางอีเมล์ sale@inex.co.th หรือทางโทรสาร 0-2747-7005 หรือส่งทางไปรษณีย์ สำหรับโรงเรียนในกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่จำเป็นต้องมีการไปรับและเซ็นต์ใบสั่งซื้อ ทาง INEX ยินดีให้ความร่วมมือตามที่โรงเรียนกำหนด หากเป็นต่างจังหวัด ต้องขอความกรุณาทางโรงเรียนส่งมาทางอีเมล์/โทรสารหรือส่งไปรษณีย์ตามที่แจ้งไว้ข้างต้น
2. กรณีสั่งซื้อจำนวนมาก มีมูลค่ามากกว่า 1 แสนบาท
กรณีนี้ด้วยระเบียบทางโรงเรียนอาจต้องมีการประกวดราคา ซึ่งทางบริษัทฯ ยินดีให้ความร่วมมือ ขอให้ทางโรงเรียนกรุณาติดต่อโดยตรงเพื่อดำเนินการเป็นรายๆ ไป ซึ่งต้องขอเรียนว่า มีขั้นตอนพอสมควร และใช้เวลา

ทาง INEX มีความตั้งใจอย่างเต็มที่ในการให้บริการและอำนวยความสะดวกในด้านการจำหน่ายและจัดส่งอย่างไม่รอรี หากแต่ด้วยขั้นตอนที่ทางราชการกำหนด จึงจำเป็นต้องดำเนินการตามกรอบอย่างเคร่งครัด

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถโพสต์ข้อความที่ www.facebook.com/ipst.microbox หรือส่งข้อความหรืออีเมล์มายัง tech@inex.co.th หรือโทรศัพท์ 0-2747-7001-4


ตารางชุดสินค้าและราคา IPST-MicroBOX SE (1564)
ใบสั่งซื้อ IPST-MicroBOX (SE) (1513)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสั่งซื้อสำหรับราชการ (869)
สั่งซื้อแบบออนไลน์ผ่านเว็บ inex.co.th

© 2020 IPST-MicroBOX | Design Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress